سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محبوبه فلاح – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی
سهیلا ابراهیمی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمود شعبان پور – استادیار دانشکده کشاورزی گیلان

چکیده:

رشد روزافزون صنایع نفت گاز پتروشیمی و صنایع جانبی وابسته و فرایندهای تولید انتقال توزیع و انبار محصولات تولیدی هیدروکربن های نفتی را درشمار گسترده ترین آلاینده های محیط قرار میدهد دراین راستا هدف از انجام این پژوهش بررسی رفتار خاک سبک در اثر ترابری ۲ نوع آلاینده گازوییل ونفت سفیددر شرایط ضربه بود بدین منظور دستگاهی شامل مجموعه استوانه های شیشه ای طراحی و پس از تعیین وزن مخصوص ظاهری نمونه معرف خاک ها بصورت همگن پرشده سپس تخلخل خاک سبک محاسبه و خاکها اشباع شدند درمرحله بعدی مقادیر نیم و یک حجم تخلخل از آلاینده های نفت سفید و گازوییل برروی ستونها اعمال شد ه و سرانجام حجم خروجی آب گازوئیل و نفت با زمان بدست آمد نتایج مقایسه نسبت نفت سفید و گازوییل در آب خروجی درستونهای خاک اشباع سبک نشان دادکه پس از بازگذاشتن شیر تعبیه شده درانتهای ستون خاک پس از اندکی تاخیر یا ماندگازوئیل و نفت در زه آب خروجی رویت شد نتایج نشانگر آن بود که خاک سبک نفت را در مقایسه با گازوییل با سرعت بیشتری عبور داد و شیب منحنی رخنه بدست آمده مربوط به نفت عبوری از خاک بیشتر و با تاخیر کمتر خواهد بود.