سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پیمان حیدرریحانی – دانشجوی کارشناسی عمران عمران، دانشگاه آزاد مراغه
ابراهیم امامی – مربی، دانشگاه پیام نور سمنان

چکیده:

بررسی رفتار خاکها تحت بارهای سیکلی همواره از موضوعات مورد علاقه مهندسین ژئوتکنیک بوده است. بارهای سیکلی وارد بر فونداسیونها می تواند ناشی از امواج ساحلی، باد، کارکرد ماشین آلات، توربین های بادی ، حمل و نقل و یا ترافیک باشد. اعمال بارهای سیکلی باعث ایجاد فشار منفذی اضافه می گردد. درخاکهای ماسه ای در صورتی که بزرگی و تعداد سیکلهای بار بقدر کافی بزرگ باشد، فشار منفذی ایجاد شده با تنش موثر همه جانبه بین ذرات خاک مساوی شده و با از بین رفتن اندرکنش بین دانه های ماسه مقاومت برشی خاک از دست می رود . کاهش سختی و مقاومت خاک باعث ایجاد خسارتهای کلی یا جزئی می شودو نشست ایجاد شده در توده ی خاک می تواند قابل توجه باشد. وجود کرنش های پلاستیک عامل اصلی نشست زیاد فونداسیون ها تحت بارهای سیکلی می باشد. در این مطالعه رفتار خاکها تحت بارسیکلی بحث شده است و در انتها رفتار سیکلی مدلی از خاک ماسه ای متراکم تحت نرم افزار ABAQUS ایجاد ونتایج مربوطه ارائه شده است.