سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی فرهناک لنگرودی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانش
عباس سروش – دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
روزبه شفیع پورنورافشان – دکتری ژئوتکنیک دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکب
پیلتن طباطبایی شوریجه – دکتری ژئوتکنیک دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکب

چکیده:

ریزشویی پروسه ای ازفرسایشداخلی است که شامل فرسایش انتخابی ذرات ریز ازساختار یا توده ای از خاک متشکل از ذرات درشت است خاکهایی که درمعرض ریزشویی قرار دارندناپایدار داخلی می باشند تحقیقات ازمایشگاهی فراوانی درزمینه فرسایش پذیری خاک ها صورت گرفته است درحالیکه نیاز به مدلسازی عددی خاکهای ناپایدار داخلی لازم به نظر می رسد تا به کمک این ابزار رفتار این خاک ها بخصوص از دیدگاه مایکرومکانیکی مورد تحلیل قرارگیرد درمطالعه حاضر به مدلسازی عددی رفتار مصالح دانه ای ناپایدار داخلی از دیدگاه مایکرومکانیکی به وسیله روش المان های مجزا پرداخته شده است روش المان های مجزا به جهت امکان فراهم سازی و ازمایش نمونه های کاملا مشابه و سپس برسری اثر تغییرات پارامترهای مختلف برروی رفتار آنها از اهمیت خاصی برخوردار می باشد به این ترتیب و به کمک این روش ساختار مایکرومکانیکی خاک ناپایدار مورد مطالعه قرارگرفته است