سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهران سیدرزاقی – سرپرست مرکز تحقیقات صنعت ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
کامران امینی – عضو مرکز تحقیقات صنعت ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
ایمان مهدیپور – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات صنعت ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوی
امیر خدابنده – عضو مرکز تحقیقات صنعت ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:

در این مقاله تاثیر خاکستربادی به عنوان جایگزین سیمان در نسبتهای ۱۰، ۲۰ ، ۳۰ و ۴۰ و ۵۰ درصد در دو سری با نسبت های آب به سیمان ۳۵ % و%۴۵ بر خواص رفتارشناسی و مکانیکی ملات خودتراکم بررسی گردیده است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که افزایش خاکستربادی درترکیبات حاوی پودر باعث کاهش تنش تسلیم در هر دو سری طرح (نسبت های آب به سیمان ۳۵ % و ۴۵ %) گردیده است. از طرفی افزودن بیش ازحدخاکستربادی باعث افزایش ناپایداری و آب انداختگی و در نتیجه کاهش مقاومت فشاری در هر دو سری نسبت آب به سیمان ۳۵ % و ۴۵% گردیده است.