سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحیدرضا مشکوه روحانی – کارشناس ارشد عمران-سازه- ایران-گلپایگان-موسسه غیرانتفاعی پیام
حسین غفارزاده – استادیار-ایران-تبریز-دانشگاه تبریز-گروه عمران
مژگان خادمی – کارشناس ارشد –معماری-ایران-گلپایگان-موسسه غیرانتفاعی پیام

چکیده:

سازه های بنایی تاریخی به طور مداوم تحت اثر زمین لرزه ها قرار گرفته و در طول زمان دست خوش خرابی و انحطاط شده اند. نمونه های متعددی ازاین بناهای تاریخی در گوشه و کنار جهان وجود دارد که از جمله مهمترین آنها نابودی ارگ بم به عنوان بزرگترین بنای خشتی جهان می باشد.روش های متعددی جهت مقاوم سازی این گونه سازه ها وجود دارد اما نکته مهم آن است که این روش ها در عین حال که نباید به هیچ عنوان نمایسازه را دچار اختلال کند، نیاز چندانی به زیر سازی و تغییر در فونداسیون سازه نیز نداشته باشند؛ چرا که مشکلات حفظ سازه های بنایی تاریخی، مصالحتقویتی و محدود کردن خرابی های سازه ای، مقاوم سازی اینگونه سازه ها را به صورت یک چالش در آورده است. در این راستا تکنیک مقاوم سازی دیوار های بنایی با استفاده از روش پیش کشیدگی مورد بررسی قرار گرفت. مزایای این تکنیک تسهیل ساخت و عدم نیاز به برداشتن سقف و تغییر درفونداسیون، کاهش در هزینه ها و زمان ساخت می باشد. در این تکنیک با توجه به ابعاد دیوار تعداد مشخصی میله فولادی در دو طرف دیوار و یا داخلدیوار جاگذاری می شوند. این میله ها از پایین سفت شده و از بالا توسط یک مهره بسته می شوند. میزان پیش فشردگی وارده بر هر میله تابعی از میزان سفتی مهره و همچنین مقاومت فولاد به کاررفته می باشد. با سفت کردن این مهره می توان نیرو را افزایش داد. به منظور سفت نمودن بخش پایینی میله می توان از روش هایی مثل رول بلت نمودن، استفاده از انکر بلت و یا در صورت دسترسی به بخش پایینی دیوار، دور پیچ کردن عضو فولادی در سهطرف دیوار ( پایین، چپ و راست ) استفاده نمود. به منظور بررسی و مقایسه حالات مختلف در روش تقویت به روش پیش کشیدگی ۴ وضعیت ؛ سهجفت میله پیش کشیده در جلو و عقب دیوار با نیروی پیش کشیدگی هر جفت ۱ تن، سه جفت میله پیش کشیده در جلو و عقب دیوار با نیروی پیش کشیدگی هر جفت ۳ تن، سه جفت میله پیش کشیده در جلو و عقب دیوار با نیروی پیش کشیدگی هر جفت ۵ تن، سه جفت میله پیش کشیده در جلو و عقب دیوار با نیروی پیش کشیدگی هر جفت ۷ تن مد نظر قرار گرفته است. بررسی ها نشان می دهد که موفقیت در این روش بسیار بالا بوده و استفاده از روش پیش کشیدگی میزان ظرفیت نیرویی و تغییر مکانی سیستم را توامان افزایش می دهد