سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه نشاط – کارشناسی ارشد سازه های آبی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد جواد خانجانی – استاد بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

با افزایش جمعیت و نیاز روز افزون به فضاهای جدید در سالهای اخیر ایده ساخت سازه های شناور بسیار بزرگ (VLFS) عملی شده است. گاه اولیه در طراحی این سازه ها تحلیل رفتار آنها در برابر شرایط محیطی مانند نیروهای امواج می باشد . در این مقاله روش های بررسی رفتار دینامیکی سازه شناور مورد توجه قرار گرفته و حساسیت آنها با یکدیگر مقایسه شده است . هم چنین برای ارزیابی مدل های موجود ، مقایسه ای بین ۵ کد کامپیوتری تهیه شده بر اساس مدل ها و تئوری های مختلف انجام شده است. نتایج مقایسه ، حاکی از مطابقت نسبتا خوب روش های عددی است.