سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی اصغر بیطرفان – مربی پژوهشکده مکانیک (نویسنده مخاطب سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایر
آذر انوری – مربی پژوهشی پژوهشکده مکانیک
مهدی امیری به قدم – کارشناس ارشد مکانیک

چکیده:

مواد مرکب یا کامپوزیت، به دلیل داشتن جرم کم و مقاومت بالا کاربرد وسیعی در صنایع هوا و فضا دارند. در این مقاله، مقاومت حرارتی یک قطعه کامپوزیت که در سازه یک سامانه فضایی بکار خواهد رفت، مورد بررسی قرار گرفته و آزمونهای تشعشعی ویژه ای بر روی آنها صورت می گیرد. نمونه های آزمون، قطعاتی کامپوزیتی به ابعاد ۱۰×۱۰ سانتی متر مربع و با پوششهای مختلف می باشند. این قطعات، با پوشش رنگ سفید، با پوششMLI و نیز به صورت ساده و بدون پوشش، به مدت زمان معین و در شرایط خلاء تحت شارهای تشعشعی مختلف قرار م یگیرند. به موازات انجام آزمونهای مورد نظر، مدلسازی و تحلیل حرارتی برای مجموعه آزمون و قطعه کامپوزیتی انجام شده است. نتایج آزمون نشان داده است، مقاومت حرارتی مواد مرکب و پوششهای مربوطه در مقابل شدت شارهای مختلف مطلوب بوده است.