سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رحمن دشتی – دانشجوی دکتری برق
جواد ساده – استادیار گروه برق

چکیده:

نیاز روزافزون به انرژی الکتریکی و بحث الودگی محیط زیست و نیز هزینه بالای استفاده از سوخت فسیلی توجه مهندسان برق را بیش از پیش به استفاده از انرژیهای نو معطوف نموده است انرژی باد ارزان ترین و مناسب ترین شکل انرژی های نو می باشد اکنون مساله اتصال این واحدها به شبکه قدرت چه در سطح توزیع و چه در سطح انتقال از نظر پایداری و ناپایداری شبکه در لحظه اتصال راه اندازی و همچنین در لحظه خطا امری است مهم دراین مقاله به بررسی رفتار نیروگاه بادی متصل به شبکه درهنگام مواجهه با اتصال کوتاههای مختلف پرداخته می شود در هرکدام چگونگی رفتار گشتاور سرعت و در نهایت تغییرات توان اکتیو تولیدی بررسی می شود. مزیت مقاله حاضر این است که علاوه بر خطای اتصال کوتاه سه فاز انجام شده در مراجع دیگر به خطاهای اتصال کوتاه دو فاز و تکفاز به زمین بصورت مستقیم و مقاومتی و همچنین به تاثیر تندباد بر وضعیت پایداری نیروگاه بادی می پردازد.