سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سمیه یوسفی – دانشجوی دکتری عمران
علی نورزاد – اعضا هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
محسن قائمیان – اعضا هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
سعید خرقانی – اعضا هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

درمقاله حاضر جریان آب دربدنه متخلخل سدخاکی شمیل و تغییرات حرارتی بدنه مورد بررسی قرارگرفته است انتقال حرارت همراه آب در محیط متخلخل تابع قوانین عمومی انتقال انتشار بوده و مانند دیگر مواد می تواند مورد بررسی قرارگیرد از تغییرات حرارتی بدنه سر می توان به وضعیت نشت آب در بدنه سد پی برد رفتار سنجی حرارتی به بررسی عملکرد سد درمراحل مختلف ساخت آبگیری و دوران بهره برداری اطلاق می گردددراین مقاله رفتار سنجی حرارتی سد شمیل مورد ارزیابی قرار میگیرد بدین منظور داده های ابزار دقیق پیزومتری و حرارتی که در مقاطع مختلف قرار داده شده مورد بحث قرارگرفته است دراین مقاله اصول و روشهای مختلف رفتار سنجی حرارتی بیان میشود همچنین با ارزیابی داده های حرارتی ناشی از ثبت دمای آب عملکرد حرارتی بدنه سد مورد ارزیابی قرار میگیرد.