سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابوالحسن تشکری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان
جواد رزاقی – استادیار گروه مهندسی عمران،دانشگاه گیلان

چکیده:

دراین تحقیق با استفاده از انالیز اجزای محدود یک مطالعه عددی برای بررسی اثرنسبت فشردگی بالا و جان تیرهای پیوند ساخته شده ازفولادبا نقطه تسلیم پایین روی ظرفیت چرخش پلاستیک درمهاربندواگرا انجام گرفت این تیرهای پیوند ازدو نوع فولاد با نقطه تسلیم ۲۲۵و۱۰۰MPa مدلسازی شده اند که این تیرهای پیوند برشی برخلاف آیین نامه فاقد سخت کننده های میانی می باشند مدل اجزای محدود با استفاده ازداده های ازمایشگاهی صحت سنجی شد و کاهش مقاومتی مشابه با نتایج ازمایشگاهی پیشین از خود نشان داد استفاده از فولاد با نقطه تسلیم پایین علاوه برخصوصیات بسیارعالی سخت شدگی ایزوتروپیک خود که کمانش جان را به تاخیر میاندازد به علت تنش تسلیم پایین خود باعث پایین آمدن نسبت فشردگی جان و حذف سخت کننده های میانی تیرپیوند می شود که این دو عامل حذف گسیختگی غیرمطلوب جان به دلیل خستگی را دربردارد و نیزازجوشکاری درناحیه جان جلوگیری میشود.