سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حبیب اکبرزاده بنگر – استادیار دانشگاه مازندران بابلسر
علی اکبر مقصودی – استاد گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر، کرمان
هادی آرائی – دانشجو کارشناسی ارشد عمران ، دانشگاه علوم و فنون مازندران، بابل

چکیده:

سازه های بتنی ممکن است به دلایل مختلفی دچارآسیب شده و نیاز به مقاوم سازی داشته باشند. روش های متعددی جهت مقاوم سازی سازه های بتنی وجود دارد که استفاده از مواد پلیمری مسلح شده با الیافFRP) جهت مقاوم سازی سازه های بتن مسلح مناسب می باشد. بنابراین تحقیقات گسترده ای بصورت آزمایشگاهی و تئوری بر روی مقاوم سازی اعضا بتن مسلح مانند تیر، ستون، دال، دیوار و اتصال انجام گرفته است. در ساختمانهای بتن مسلح ، معمولا اتصالات تیر و ستون بصورت صلب بوده، لذا لنگر منفی حداکثر در تیرها، در بر ستون اتفاق می افتد. جهت مهارFRP در این قسمت از تیرFRP روی ستون ادامه داده می شود. بررسی ها نشان می دهد که مطالعات محدودی در این زمینه انجام گرفته است. لذا در این مطالعه با ساخت ۴ نمونه بتن مسلح بصورت تیر صلیبی شکل و مقاوم سازی تیر در محل اتصال به ستون به بررسی رفتار آنها پرداخته شده است. یک نمونه بعنوان شاهد و سه نمونه دیگر با یک ، دو و سه لایه باCFRP در وجه کششی تیر مقاوم سازی و جهت مهار به طول ۴۰ سانتی متر در ستون ادامه پیدا کرده و دورپیچ شده اند. همه نمونه ها تحت بار استاتیکی فزاینده برروی ستون قرار گرفته اند.