سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید جعفریان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سهند
حسن افشین – دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سهند
کریم عابدی – استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

در سالهای اخیر مسئله ی بهسازی، تقویت و ترمیم سازه های بتنی با استفاده از ورق های FRP رواج گسترده ای یافته است. اغلب مطالعات در زمینه رفتار اعضای سازه ای مقاوم سازی شده با این ورق ها در برابر بارهای استاتیکی و شبه استاتیکی بوده است. و پژوهش های نسبتاٌاندکی در زمینه رفتار این نوع سازه های مقاوم سازی شده در برابر بارهای دینامیکی با نرخ کرنش بالا انجام شده است. در این تحقیق بااستفاده از روش المان محدود و توسط نرم افزار ABAQUS رفتار اعضای بتن مسلح مقاوم سازی شده با ورق های FRP تحت اثر بارهای دینامیکی ناشی از برخورد پرتابه مورد بررسی قرار گرفته است. اثر نحوه مقاوم سازی )خمشی، برشی و ترکیبی( مورد کنکاش قرار گرفته اند.همچنین نحوه مدل سازی صحیح جداشدگی ) Debonding ( ورق ها از سطح بتن که یکی از نکات کلیدی در مدل سازی اعضای مقاومسازی شده می باشد، مورد توجه خاص قرار گرفته است. مقایسه نتایج تحلیل های انجام یافته با نتایج تجربی محققین دیگر نشان دهنده صحت مدل سازی انجام یافته و همچنین تاثیر نحوه مقاوم سازی بر بازده عملیات مقاوم سازی و شکل پذیری اعضای مقاوم سازی شده می باشد.