سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ایلقار نیک زادخیاوی – کارشناسی ارشد مهندسی عمران زلزله
حمید قربانعلی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
جبار سروناز پریخانی –

چکیده:

آلیاژهای حافظه دار شکلی بعنوان یک ماده هوشمند دارای ویژگیهای منحصر بفرد و رفتارهای بسیارجالبی هستند خواصی مانند حافظه دار شکلی سوپرالاستیسیته عدم نیاز به تعویض پس اززلزله و قابلیت بازگشت به حالت اولیه با اعمال دما دراین تحقیق ۴نمونه تیربتنی با ابعاد یکسان و درصدهای متفاوت آلیاژ هوشمند و فولاد با نرم افزار ANSYS تحلیل غیرخطی مصالح و هندسی و بارگذاری فزاینده مورد بررسی قرارگرفتند نتایج تحقیق نشان میدهد افزایش درصد آلیاژ هوشمند باعث کاهش سختی اولیه و ظرفیت باربری تیر شده میزان انرژی استهلاکی را کاهش داده ولی سختی ثانویه تیر را افزایش میدهد.