سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا عباس نیا – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
فرید حسین پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش زلزله، دانشگاه علم و صنعت ا

چکیده:

امروزه محصور کردن ستون های بتنی توسط ژاکت های FRP به عنوان اصلی ترین تکنیک تقویت لرزه ای به شمار می رود. این کار باعث افزایش چشمگیری درمقاومت و شکل پذیری نهایی ستون ها (بسته به نوع محصور شدگی و همچنین بار وارد) می شود. طراحی مناسب ستون های بتنی محصورشده باFRP نیازمند شناسایی دقیق رفتار تنش-کرنش بتن محصورشده در ستون های بتنی می باشد. در طول سالهای گذشته رفتار ستون های بتنی محصورشده باFRP تحت اثر بار مونوتونیک (فشاری یکطرفه) بطور وسیعی مورد مطالعه قرار گرفته است، اما مطالعات انجام شده بر روی بتن محصورشده باFRP تحت اثر بارهای سیکلی (بارگذاری و باربرداری تکراری) کم و ناچیز می باشد. از آنجا در طول عمر سازه، بارهای سیکلی زیادی ممکن است به آن وارد شود، از این رو شناسایی رفتار تنش-کرنش سیکلی سازه امری ضروری می باشد. از این رو در این مقاله به بررسی نتایج آزمایشات صورت گرفته بر روی ۹ ستون دایره ای بتنی محصور شده باFRP تحت اثر بارهای سیکلی (بارگذاری و باربرداری تکراری) و مونوتونیک (فشاری یکطرفه) پرداخته شده و رفتار تنش-کرنش و همچنین جنبه های مختلف رفتار سیکلی نمونه ها از جمله منحنی پوش سیکلی،کرنش پلاستیک و اثر تکرار سیکل ها مورد بررسی قرارمی گیرد