سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علیرضا مالدار – مربی گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه تربیت معل
غلامرضا ابراهیمی – استادیار گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه تربیت
رامین ابراهیمی – دانشیار بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، شیراز.

چکیده:

نقشه فرآیندی بر اساس مدل ماده دینامیک رسم می شود. در این مدل، ماده به عنوان یک اتلاف کننده توان در نظر گرفته می شود و تغییرات اتلاف توان با دما و نرخ کرنش، نقشه سه بعدی اتلاف توان را ارائه می دهد . در این پژوهش، رفتار کارگرم آلیاژ منیزیم AZ91 ، در محدوده دمایی ۴۲۵-۲۵۰ درجه سانتگراد و نرخ کرنش(نرخ کرنش در متن اصلی مقاله) با استفاده از نقشه فرآیندی مطالعه شده است . مقادیر حساسیت به نرخ کرنش (m) ، بازده اتلاف توان ( η) و پارامتر ناپایداری ( ξ) بر پایه داده های بدست آمده از آزمون فشار گرم محاسبه شده اند. همچنین مکانیزم های تغییر شکل در دامنه های مختلف نقشه و ریز ساختار منطبق بر آن نیز بدست آمده است . در نقشه فرآیندی رسم شده برای آلیاژ AZ91 و ۵ دامنه قابل تشخیص می باشد. تبلور مجدد دینامیکی، مکانیزم غالب در دامنه هایی با پیک ۴۲% در ۳۷۵oC/0.001S-1 و پیک ۳۶% در ۳۸۰oC/1S-1 می باشد. به عبارت دیگر، بهترین شرایط تغییر شکل گرم در این دو دامنه می باشد. علاوه بر این، بررسی نقشه ناپایداری و مشاهدات ریز ساختاری نشان می دهد که در دمای پایین و نرخ کرنش بالا، وقوع باند برشی و سیلان موضعی باعث ناپایداری در تغییر شکل گرم می شود.