سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نعیمه والی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مواد – دانشکده مهندسی- دانشگاه شیراز
محمد محسن مشکسار – استاد بخش مهندسی مواد- دانشکده مهندسی-دانشگاه شیراز

چکیده:

در این تحقیق ،نانو کامپوزیت مس- نقره ،با دو ترکیب مختلف (ضخامت تسمه های مس ۵۰۰ میکرون و نقره ۲۰۰ و ۱۰۰ میکرون ) به روش اتصال نوردی تجمعی (ARB) وبا اعمال کرنش ۵۰ درصد تولید می گردد. در این جابرای رسیدن به کامپوزیت باضخامت لایه های در حدود چند نانو و هر چه ریز دانه تر شدن ساختار لایه ای مس-نقره ، پروسه تا پاسی ازدهم پیش رفته است .سپس رفتارتریبولوژیکی محصولات در مراحل مختلف پروسه در هر دو ترکیب از طریق سختی بررسی شد.همچنین خواص الکتریکی با روش چهار پراب نقطه اندازه گیری شده و میکرو ساختار با استفاده از میکروسکوپ نوری والکترون روبشی مطالعه گردید.