سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حمید رضا عزتپور – دانشجوی دکترای مهندسی مواد دانشگاه فردوسی مشهد
مرضیه ترابی پاریزی – داشجوی فوق لیسانس مهندسی مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
سید عبدالکریم سجادی – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
محسن حداد سبزوار – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

فولاد ابزار ۳۱۰ K از جمله فولادهای مهم و جدید در ساخت غلتک های نورد سرد می باشد. تا کنون کارهای تحقیقاتی زیادی روی این فولاد انجام نشده است و در نتیجه اطلاعات چندانی راجع به این فولاد منتشر نشده است. هدف این تحقیق بررسی رفتار تبلور مجدد دینامیکی این فولاد در دما، نرخ کرنش و کرنش های مختلف می باشد. به این منظور، آزمایش های فشار داغ پیوسته در محدوده دمایی ۹۰۰-۱۱۰۰ درجه سانتیگراد و نرخ های کرنش ۱-۰/۰۱ (s-۱) و کرنش های پیک، بین پیک و حالت پایدار و در نهایت کرنش حالت پایدار انجام شد. همچنین آزمایش سختی سنجی پس از تغییر فرم روی نمونه ها انجام شد. مطالعات ریز ساختاری جهت مشاهده پدیده تبلور مجدد دینامیکی روی نمونه ها انجام شد. بر اساس آنالیز نموداری وابستگی تنش حالت پایدار به دما و نرخ کرنش به طور اساسی از رابطه SINH تبعیت می کند. بر اساس آنالیز نموداری مقدار ۳/۹۵nDRX و ۲۱۹/۶۵QDRX کیلوژول بر مول درجه کلوین بدست آمد. نتایج سختی و ریزساختاری نشان داد که با افزایش کرنش بین کرنش پیک تا کرنش حالت پایدار و افزایش دما درصد تبلور مجدد دینامیکی افزایش یافته است.