سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین صدقیانی – دکتری مهندسی عمران
علی رستمی – کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی شریف
محمدرضا عسگرپناه سویری – کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

تونلهای تالون به عنوان یکی از تونلهای طویل آزاده راه تهران – شمال بطور تقریبی ۴۸۸۰ متر می باشد منطقه تونل تالون در البرز مرکزی ودر شرایط تکتونیکی فعال و نسبتا شدید قرار دارد فعالیت تکتونیکی باعث ایجاد ناپیوستگی در توده سنگ توف شده و در اثر مرور زمان وایجاد پرشدگی دراین ناپیوستگی ها رفتار توده سنگ اطراف تونل با گذشت زمان تغییر یافته و لذا دارای رفتار تابعیت زمان می باشد برای پارامترهای اولیه رفتار تابعیت زمانی سازندکرج از مطالعات انجام شده در توده سنگهای مشابه البرز مرکزی استفاده شده است برای کسب اطلاعات دقیق ژئوتکنیکی و استفاده درزمان ساخت دو تونل اصلی و دوره بهره برداری در میان دو تونل اصلی تونل سرویس به روش حفر و انفجار اجرا شده است.