سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا ناصرسعید – عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی محدث نوری،مازندران، نور، خیابان شقای
مرتضی حسینعلی بیگی – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، مازندران، بابل، خیابان شریعت

چکیده:

ساخت مقاطع با مقاومت بالاتر و سهولت اجرا همواره مورد توجه مهندسان سازه بوده است. از طرف دیگر خوردگی یکی از مشکلات جدی در سازه های مسلح شده با میلگردهای فولادی می باشد. به همین دلیل در سال های اخیر استفاده از مصالحFRP به عنوان یک ماده مرکب هم به دلیل مقاومت بالاتر و هم به دلیل دوام در برابر خوردگی و عوامل شیمیایی گسترش فراوانی داشته است. از اینرو در این مقاله ۶ تیر عمیق با میلگردهای CFRP به عنوان آرماتور خمشی و همچنین میلگردهای CFRP و فولادی به عنوان آرماتورهای برشی (خاموت) به صورت آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از این آزمایشات حاکی از آن بود که رفتار نمونه ها قابل پیش بینی با روش های طراحی آیین نامه ای بوده و نمونه های مسلح شده با آرماتورهای برشی CFRP در آرایشی همانند با آرماتورهای برشی فولادی مقاومت نسبتاً بیشتری داشته است.