سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدحسین تقی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

دراجرای یک پروژه بکاریگری مصالح مناسب مقاوم و ارزان از مهمترین فاکتورها به حساب می اید یکی از مهمترین و ارزان ترین مصالح موجود که در دنیا کاربرد وسیعی دارد بتن است از عمده ترین مزایای بتن امکان استفاده در اغلب مناطق جغرافیایی بکارگیری مصالح طبیعی و ارزان درساخت آن هزینه کم درمقایسه با حجم زیاد عملیات شکل پذیری آن با توجه به اشکال هندسی طرح امکان مکانیزه کردن عملیات عدم نیاز به نگهداری پرخرج بنا درطول عمر بهره برداری است بکارگیری بتن غیر مسلح بعلت تردی آن به غیر از سازه های وزنی عملاکاربرد چندانی ندارد این عیب عمده بتن درعمل با مسحلکردن ان به وسیله میله های فولادی با آرماتور برطرف می گردد اما از انجایی که آرماتور منحصرا بخش کوچکی از مقطع را تشکیل میدهد تصوراینکه مقطع بتن یک مقطع ایزوتوپ و هموژن است چندان صحیح نخواهد بود به منظور ایجاد شرایط ایزوتوپی و نیز کاهش ضعف شکنندگی و تردی جسم بتن تا حد ممکن درچند دهه اخیر از رشته های نازک و نسبتا درازی که درتمام حجم بتن بطور همگن و درهم پراکنده میگردد استفاده می شود.