سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حیدر دشتی – عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
مهدی خانلو – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر

چکیده:

امروزه در ساختمان های فولادی جهت مقابله با نیروهای جانبی استفاده از سیست م های باربر لرز ه ای امری اجتنا بناپذیر است. بطور کلی در سیستم های بابر مفصلی استفاده از بادبند ها جهت تامین پایداری جانبی امری الزامی است. استفاده از بادبندهای همگرا نظیر با دبندهای ضربدری وشورون در ساختمان های فولادی به علت تامین سختی مناسب به شکل متداول مورد استفاده قرار می گیرند. در این طرح علاوه بر بررسی رفتاربادبندهای ضربدری و شورون از دو طرح بادبند مرکب که در دسته بندی بادبند های همگرا قرار می گیرند استفاده شده است. در این مقاله سعی شده است مقادیر نیروهای داخلی جذب شده توسط بادبندها و همچنین مقادیر تغییر مکان نسبی ایجاد شده و نیز زمان تناوب ساز های توسط انواع بادبند های موجود بررسی شدهاند. پس از بررسی نتایج موجود بادبند مرکب جدید که دارای طرح مشابه به طرح بادبند شورون با افزایش د و لینکجدید در محل اتصال تیر و ستون است دارای نتایج مناسب تر و بهتری نسبت به سایر طرح های ارائه شده می باشد