سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعیدرضا اله کرم – استاد، دکترای مهندسی مواد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دان
مهدی هنرورنظری – دکترای مهندسی مواد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکد هه
علیرضا قرهی – کارشناس ارشد مهندسی مواد، دانشگاه مالک اشتر
شهرام یوسفی فاتح – کارشناس مهندسی صنایع، دانشگاه مالک اشتر

چکیده:

فرآیند خوردگی قطعات فولادX 70بدون پوشش و با پوش شهای الکترولس نانوکامپوزیتیNi-P/nano-SiC و الکترولس آلیاژیNi-P در آب شور حاوی اسیدهای کربنیک و استیک با استفاده از آزمو نهای الکتروشیمیایی مورد بررسی قرار گرفت. آزمون های پلاریزاسیون تافل و طی فنگاری امپدانس الکتروشیمیاییEIS) برای این منظور مورد استفاده قرار گرفتند. مشاهده شد که اعمال پوششNi-P/nano-SiC نقش مؤثری در کاهش میزان شدت جریان خوردگی دارد. این نقش از طریق ایجادیک لایه جذبی از هیپوفسفیتH2PO2-و کاهش سطح فلزی در تماس با الکترولیت در نتیجه وجود نانوذراتSiC بودند.