سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمود علی اف خضرایی – کارشناس ارشد دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا صبورروح اقدم – استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

درروش پلاسمای الکترولیتی با استفاده از یک منبع ولتاژ قوی با جریان یکسو شده روی سطح کاتد جرقه هایی ایجاد می شود که گازهای ایجاد شده روی سطح را روی یونیزه کرده و محیط پلاسما تشکیل میدهد رادیکالهای بور و نیتروژن ایجاد شده در محیط پلاسما سطح نمونه را بمباران نموده و باعث ایجاد لایه های نفوذی درداخل قطعه کار می گردند این لایه عامل افزایش قابل توجه سختی و مقاومت سایشی نمونه ها می شود دراین تحقیق فرایند نیتروژن بور دهی درمحیط پلاسمای الکترولیتی برروی فولاد H13 انجام شد و رفتار الکتروشیمیایی و خوردگی نمونه ها و نیز رفتار سایشی آنها مورد مطالعه قرارگرفت دستیابی به نقطه بهینه مقاومت در برابر خوردگی و سایش نمونه های نیتروژن – بور دهی شده از نظر فاکتورهای مختلف موثر برفرایند سخت کاری مورد بررسی قرارگرفت مطالعات الکتروشیمیایی و خوردگی فولادهای نیتروژن – بوردهی شده در محلول ۳٫۵% کلرور سدیم توسط اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی EIS و پلاریزاسیون پتانسیوداینامیک PDS انجام شد مطالعات سایش نیز توسط روش Pin-On-disk انجام گرفت توسط اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی EIS امکان بررسی لحظه ای تغییرات سطحی نمونه های نیتروژن – بوردهی شده را فراهم می آید.