سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس کسب و کار بیمه

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهدی حقیقی کفاش – عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
سعید صحت – عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
سعید عباس نژاد – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بیمه

چکیده:

صنعتبیمه یکی از موسسات مالی است که تاثیربسزایی در رشد اقتصادی یک کشور دارد ولی متاسفانه صنعت بیمه درایران آنچنان که شایسته آن است نتوانسته است به جایگاه واقعی خود دست یابد با وقوع آزادسازی و خصوصی سازی همزمان نیز دراین صنعت با اهمیت وایجاد رقابت بیشتر بین شرکت های بیمه ای لزوم بررسی فرایند های بیمه ای علی الخصوص شبکه فروش که بعنوا ن مهمترین جزء فروش خدمات بیمه ای می باشند برهمگان آشکار است بیمه های عمر نیز بعنوان یکی از محصولات بیمه اینیز بدلایلی من جمله ایجاد روابط بلندمدت با مشتری ضریب خسارت پایین بازار بالقوه آماده و ازاین قبیل امروزه بیشتر مورد توجه شرکت های بیمه ای قرارگرفته است در بازاریابی بیمه های عمر نوعی ارتباط متقابل میان فروشنده و مشتری به عنوان شکل خاصی از بازاریابی به وجود می آید و درنتیجه فروشنده و مشتری یا بیمه گزار هردو بر نتیجه فروش تاثیر می گذارند.