سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امید رضایی فر – عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
بابک نفر داودی – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

مشارکت یا عدم مشارکت پانل ها درسختی قاب رابطه مستقیم با حضور نحوه چیدمان و قرارگیری اجزای سازه های پانلی دارد دراین تحقیق با درنظرگرفتن ضوابط دستورالعمل طراحی ساخت و اجرای سیستم های پانل پیش ازساخته سبک سه بعدی و یک جز مهم یعنی المان های U شکل که با اتصال به ستونها و تیرها درقاب فولادی پانل را به قاب متصل میکند به بررسی و مقایسه رفتار قاب فولادی ساده همراه پانل و سازه ای که بادبندجایگزین پانل شده است پرداخته میشود دراین مسیر با استفاده ازنرم افزار ABAQUS سازه های دو تا چهاردهانه و چهارطبقه را تحت رکوردهای زلزله کوبه نورثریج منجیل و چیچی قرارداده شده است نتایج حاصله جهت بررسی وضعیت برش گیرهای استخراج گردیدها ست ضمنا برش ناشی ازاصطکاک نیز لحاظ گردیده است. با تحلیل بارتناوبی نیروهای عکس العمل تکیه گاهی محوری درپای سازه و مقادیر برش موجوددرپانل ها بدست آمده است.