سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا شربتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله
محمدعلی هادیان فرد – استادیاران دانشگاه صنعتی شیراز
علی لشکری –

چکیده:

استفاده از اتصالات خمشی صلب درساختمان های فولادی مقاوم دربرابر زلزله بسیار متداول می باشد درطی زلزله نورتریج موارد زیادی از گسیختگی درناحیه جوش نفوذی بالهای تیر به ستون مشاهده شد برای بهبود ظرفیت تغییر شکل خمیری اتصالات خمشی گونه نوینی از اتصالات پیشنهاد شدکه درآن تیر به ستون با استفاده از کابل فولادی با مقاومت بالا و نبشی اتصال می یابد دراین مقاله مدلسازی اتصال و انجام تحلیل های رانشی برای بدست آوردن رابطه نیرو – تغییر شکل جانبی اتصال درنرم افزار آباکوس انجام گرفته است نتایج تحلیل عددی با نتایج آزمایشگاهی مقایسه و چگونگی توزیعه تنش و کرنش دراجزای مختلف اتصال مورد بررسی قرارگرفته است نتایج تحلیل عددی بیانگر عملکرد مناسب نبشی درکاهش تغییر شکلهای خمیری دراعضای اصلی است. دراین نوع اتصال تیر ستون و کابل تحت زلزله مبنای طراحی ارتجاعی باقی می مانند و بیشتر تغییر شکلهای خمیری درنبیش رخ میدهد بنابراین اتصال درباربرداری خودمرکز خواهد بود.