سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان آذینی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت معلم تهرا
بهروز مسعودی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت معلم تهرا
امیر حمیدی – استادیار، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

این تحقیق، بصورت یک پروژه آزمایشگاهی با استفاده از دستگاه آزمایش برش مستقیم بزرگ مقیاس انجام شده است. دانه بندی پایه با حداکثر اندازه دانه۲۵/۴میلیمتر و دو دانه بندی دیگر با حذف بخش درشت تر از۱۲/۵میلیمتر و دیگری موازی دانه بندی اصلی با حداکثر اندازه دانه مد نظر قرار گرفته است. آزمایشها در سه تراکم نسبی ۳۶، ۶۰ و ۸۵ درصد و سه فشار سربار ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ کیلوپاسکال بر نمونه های کاملا خشک و در شرایط زهکشی شده انجام پذیرفتند. با بررسی نتایج ۲۷ آزمایشها، رفتار مقاومتی، تغییر حجم و اتساع نمونه ها ارزیابی شد و تاثیر حذف بخشدرشت دانه تر بر ویژگیهای رفتاری خاک تعیین گردید.