سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهنام شیرخانقاه – دانشجوی دکتری سازه، دانشگاه محقق اردبیلی
آرش درآبادی – کارشناس ارشد سازه، مهندسین مشاور

چکیده:

پیش تنیدگی در سازه، نسبت باربری به وزن را افزایش می دهد. آویزگنبدها، گنبدهای مهاربندی شده تک لایه ای هستند که با کابل و میله مسلح شده اند و پیش تنیدگی در کابلها مقادیر و توضیع تنش در سازه را تغییر می دهد. در این تحقیق، دو بافتار دیاماتیک کم المان و لاملای پرالمان انتخاب شده اند. دهانه گنبدها همگی ۱۰۰ متر و سه نسبت خیز به دهانه ۰٫۱ ۰٫۲ و ۰٫۳ انتخاب شده اند. تغییر مکان ها و تنش ها در گروهی از گره ها و المان ها در کلیه مدل های تک لایه و آویز، برای سه ترکیب بار برف متقارن، برف نامتقارن و باد مورد مقایسه قرار گرفته و تغییرات ناشی از آویز شدن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده در محدوده مدل های این تحقیق حاکی از آن هستند که آویزگنبدها دارای سختی بهتری نسبت به گنبدهای تک لایه می باشند. در حالیکه مقایسه وزنی نشان می دهد که تنها در نسبت های کم خیز به دهانه،با آویزگنبد می توان به طرحی اقتصادی تر دست یافت.