سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسام فولادوند – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
سیدعبدالمجید موسوی – گروه کامپیوتردانشگاه لرستان خرم آباد
وحید رافع – گروه کامپیوتردانشگاه اراک

چکیده:

وب سرویس ها یکی ازتکنیکهای اصلی برای طراحی و ساخت برنامه های کاربردی پیچیده تجاری هستند معمولا یک کاربرد تجاری نمی تواند توسط یک وب سرویس تکمیل شود ترکیب وب سرویس ها یک راه مناسب برای بدست آوردن سرویسهای مختلف و متنوع روی وب را فراهم می کند ترکیب وب سرویسها همیشه دارای پیچیدگی است مخصوصا اگر دریک محیط توزیع شده باشد و دارای پتانسیل زیادی برای مشکلاتی از قبیل بن بست است این موضوع یکی از چالشهای کلیدی دراستفادها زوب سرویسهای مرکب است نیاز به مدلسازی فرمال و ارزیاب یرفتاری ترکیب وب سرویسها ضروری به نظ رمی رسد که می تواند درموقعیت های معینی صحت ترکیب را بهبود بخشد و خودکارسازی ترکیب را آسان نماید دیدگاه های صنعتی هیچکدام پشتیبانی مستقیم برای درستی یابی ترکیبات سرویس درزمان طراحی را ارایه نمیدهند به همین دلیل نیاز به نقش آفرینی روشهای فرمال و ابزارهای آن ها می باشد دراین مقاله ابتدا همه روشهای مطرح ترکیب وب سرویس ها معرفی می شود و سپس معیارهایی برای آنها امده است و نهایتا این دیدگاه ها با معیارهای داده شده مورد ارزیابی قرارمیگیرند.