سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد امین علامیر – دانشجوی کارشناسی موسسه آموزش عالی سراج
غلامرضا باغبان گلپسند – عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سراج

چکیده:

نیاز به جابجایی سیستم های سازه ای مختلف ، مانند اسکلت فلزی SF اسکلت بتونی تقویت شده RCF و دیوار ساختمانی بتن تقویت شده RCWB با استفاده از تحلیل پوش آور IDA مورد بررسی قرار گرفته است. مجموع ۶ سازه کلی با ارتفاع ها ، سیستم های ساختاری و رفتار بدون کشش براساس آئین نامه لرزه ای طراحی شدند تا تفاوت نیاز آن ها بررسی شود. روابط میان حداکثر نسبت جابجایی بررسی قرار گرفته است. مجموع ۶ سازه کلی با ارتفاع ها ، سیستم های ساختاری و رفتار بدون کشش براساس آئین نامه لرزه ای طراحی شدند تا تفاوت نیاز آن ها بررسی شود. روابط میان حداکثر نسبت جابجایی IDR حداکثر و ضریب رفتار R برای سیستم های سازه ای مختلف ساخته شده است و عدم قطعیت به علت حرکات زمینی مورد بررسی قرار گرفته است. احتمال وضعیت خسارت سیستم های سازه ایمختلف تحت سطوح مختلف عملکرد نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. اطلاعات این بررسی برایطراحی مقدماتی و ارزیابی عملکرد لرزه ای سودمند می باشند و به واسطه تحلیل های تاریخچه زمانی غیرخطی ، نتایج نشان دادندکه زمین لرزه های نزدیک به گسل منجر به خرابی بسیار بیشتری نسبت به زمین لرزه های دور از میدانمی شود.