سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمزه شکیب – استاددانشگاه تربیت مدرس تهران
فرشاد منبری – دانشجویان کارشناسی ارشد سازه
محمد امینی اسدآبادی –
علی رضا فولادوند –

چکیده:

مخازن هوایی ازسازه های پراهمیت جهت نگهداری سیالات مورد نیازشهرها و صنایع مختلف نظیر مواد نفتی و آبی است درهنگام وقوع زلزله باید به ایمن بودن سیستمهای آبرسانیشهری اطمینان داشت که معمولا مخازن هوایی آب یا برجهای آب نیز دراین سسیتم ها موجود است و آسیب دیدن این سازه ها باعث مختل شدن سیستم آبرسانی میگردد بدلیل اهمیت بالای این سازه ها نیاز به اطلاعات دقیقی درمورد اثرات درنظرگرفتن اندرکنش خاک و سازه درتحلیل لرزه ای مخازن هوایی آب و ضریب رفتار این نوع سازه ها وجود دارد دراین تحقیق با بررسی یک سازه مخزن هوایی آب طراحی شده و مدلسازی با اندرکنش و بدون اندرکنش خاک و سازه درحالت مخزن پروخالی درنرم افزار SAP2000 و تحلیل استاتیکی غیرخطی انجام شد سازه با درنظرگرفتن اثراندرکنش خاک و سازه پریود بالاتر و جابجایی هدف بیشتری داشت و اعضای بیشتری وارد محدوده غیرخطی شدند و این لزوم درنظرگرفتن اثراندرکنش خاک و سازه دراین سازه های ویژه می باشد.