سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

موسی ابراهیمی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه، دانشگاه صنعتی سهند
مهدی پورشاء – استادیار دانشکده مهندسی عمران – دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

وجود نامنظمی در ارتفاع نیازهای لرزه ای سازه را در تراز ارتفاعی مورد نظر و در سایر طبقات به طور چشمگیری تحت تاثیر قرار می دهد. نامنظمی در ارتفاع می تواند به علت توزیع نامنظم جرم، سختی و مقاومت ایجاد شود. در این مقاله بررسی جامعی از اثرات نامنظمی در ارتفاع بر پاسخ لرزه ای ساختمان های بلند ارائه می شود. یک قاب فولادی منظم ۱۰ طبقه به عنوان سازه مرجع در نظر گرفته شده، با اعمال ضرائب اصلاح در چهار تراز ارتفاعی مختلف در سازه منظم مرجع، انواع سازه های نامنظم با نامنظمی جرم، سختی و مقاومت در موقعیت های مختلف ارتفاعی ایجاد می شوند. به منظور بررسی اثر انواع نامنظمی بر رفتار لرزه ای سازه ها از تحلیل های دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی ) NL-RHA ( بهره گیری شده، و پاسخهای لرزهای سازه های نامنظم اعم از جابجایی نسبی بین طبقه ای و دوران پلاستیک مفاصل مورد مقایسه و بررسی قرار می گیرند