سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایمان گوهری – دانشگاه پیام نور تهران
ساناز مولایی بیرگانی – دانشگاه پیام نورتهران
شاهرخ پاشایی راد – دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده:

عقربها از جمله قدیمی ترین بندپایان خشکی زی هستند عقربها اغلب طول عمرشان را درلانه هایشان می گذرانندمحفوظ ماندن از نورخورشید و درجه حرارت بالا و یا سرمای شدید و همچنین نگهداری از نوزادان تازه متولد شده باعث شده برخی از گونه های عقربها اقدام به حفرلانه درزیرزمین نمایند لانه عقربها بسته به زیستگاه و نوع گونه شکل عمق و محل حفر لانه متفاوت است باتوجه به اقلیم استان خوزستان و تنوع بندپایان بخصوص عقربها دراین استان بررسی رفتارهای لانه سازی عقربها یک موضوع مهم درعلم عقرب شناسی است دراین تحقیق رفتارلانه سازی دو نوع عقرب ادنتوبوتوس و اسکورپیوس موروس بررسی شد دراین بررسی طول و عرض ورودی لانه ها بوسیله کولیس اندازه گیری شد مولاژ لانه ها بوسیله تزریق مواد پرکننده ای ازجنس گچ و سیمان درلانه ها بدست آمد نتایج بدست آمده از اندازه گیری عرض ارتفاع مدخل بخشهای مختلف لانه شامل ۱/۳ ابتدایی ۱/۳ میانی و ۱/۳انتهایی و طول لانه درعقربهای مورد مطالعه بعدازتهیه میانگین انحراف استاندارد و خطای استاندارد با روش T-test و درسطح خطای کمتر از ۵ درصد باهم مقایسه شدند.