سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الناز پیغاله – دانشجوی دکتری سازه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده عمران
مسعود ضیایی – دانشجوی دکتری سازه
محمدرضا ذوالفقاری – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده عمران

چکیده:

در این مقاله، یک روش تحلیلی بر مبنای مدلهای اجزای محدود برای مطالعه عملکرد قابهای فولادی مورد استفاده قرار گرفته است. برای مقایسه نتایج قابهای فولادی تحت آت شسوزی عادی و آت شسوزی پس از زلزله، و همچنین مقایسه قابهای با پوشش ضدآتش و بدون آن، هشت قاب مدلسازی شده است نتایج این مطالعه نشان میدهد که آتش سوزی پس از زلزله اثر مخربتری در مقایسه با آتش عادی دارد و زمان دوام سازه بخصوص در حالتی که مفاصل پلاستیک در ستونها تشکیل شوند کاهش خواهد یافت برای قاب با پوشش ضدآتش که تحت اثر آتش سوزی پس از زلزله قرار دارند اثر گذاری پوشش ضدآتش کاهش یافته و در زمان تحلیل وقوع خرابی مشاهده شده است.