سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدحمید هاشمی – استادیار دانشگاه اراک
آویشا خسرویان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
سیدجلیل حسینی – دانشجوی دکتری سازه

چکیده:

دراین تحقیق به مدلسازی تیرهای بتن مسلح حاوی بتن با مقاومت بالا پرداخته شده است درتحلیل عددی برای شبیه سازی رفتارغیرخطی بتن از مدل آسیب دیدگی پلاستیک بتن استفاده شد هاست نمونه های آزمایشگاهی دارای مقطع مستطیلی به ابعاد ۱۵۰*۲۵۰ میلی مترو طول ۳۰۰۰ میلی متر می باشد بتن مورد استفاده دارای مقاومت ۷۷مگاپاسکال بوده است و متغیر اصلی درصد آرماتور کششی و تعدادلایه FRP می باشد براساس مقایسه نتایج بدست آمده ازتحلیل های عددی و نتایج آزمایشگاهی می توان گفت که تحلیل عددی انجام شده با دقت بالایی قادر به پیش بینی بارحداکثر نمودار بار جابجایی و توزیع کرنش و حالت شکست تیرهای تقویت شده با fRP می باشد.