سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هوشنگ نصرتی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
رها صارمی –
علی اصغر اصغریان جدی –

چکیده:

خستگی عبارت از شکست یا خرابی درخصوصیات مکانیکی مواد پس از وارد شدن تنشهای تکراری است موادنساجی در کاربردهای متفاوت خود تحت بارگذاری سیکلی قرار میگیرند که سبب تغییر خصوصیات مکانیکی آنها میگردد دراین تحقیق تاثیر تعدادسیکل بارگذاری دامنه نوسان و تراکم پودی پارچه برروی خصوصیات مکانیکی پارچه تاری پودی بررسی گردید شش پارچه تافته سرژه ۱/۳وسرژه۱/۷وساتین ۱/۷ ۳ ریب ۲/۲ و سرژه جناغی با سه تراکم پودی ۱۸و۲۲و۲۶ و تراکم تاری ۳۶ تولید گردید به منظور تولید پارچه های فوق از نخ تار و پود پلی استر فیلامنتی با نمره نخ تار ۱۵۰ دنیر و نمره نخ پود ۸۰ دنیر استفاده گردید سپس نمونه ها دردو جهت تاری و پودی با دودامنه نوسان ۱۲و۱۸درصد و تعداد سیکل بارگذاری ۱۰۰۰و۴۰۰۰و۸۰۰۰و۱۲۰۰۰ تحت آزمون خستگی قرارگرفتند که درمجموع ۵۷۶ نمونه آزمایش گردید و میزان استحکام تاحدپارگی ازدیاد طول تاحد پارگی و مدول ثانویه آنها پس از اعمال بارگذاری سیکلی توسط دستگاه اینسترون اندازه گیری شد.