سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حبیب امین فر –
امیر عین الوندپور – دانشگاه تبریز
موسی محمدپورفرد –

چکیده:

دراین مطالعه رفتارحرارتی و هیدرودینامیکی فروسیال تحت تاثیر میدان مغناطیسی با روش عددی دوفازی اولر لاگرانژ بررسی گردیده است میدان مغناطیسی با گرادیانهای مثبت و منفی امتحان شده اند نتایج بدست امده نشان میدهد که بوسیله میدان مغناطیس یخارجی می تواند رفتار حرارتی و هیدرودینامیکی فروسیال را کنترل کرد میدان مغناطیسی با گرادیان منفی با افزایش گرادیان سرعت درکناره ها باعث افزایش انتقال حرارت و میدان مغناطیسی با گرادیان مثبت با کاهش گرادیان سرعتدرکناره ها باعث کاهش انتقال حرارت می گردد.