سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

اسماء محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
محمدرضا دهقانی – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
فرزانه فیضی – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی ایران

چکیده:

سیستم های حاوی پلیمر و نمک کاربرد گسترده ای در سنتز پلیمرها جداسازی پروتئین ها ساخت غشاهای پلیمری و تخلیص موادبیولوژیکی دارند این سیستم ها معمولا شامل دو فاز آبی متشکلا ز دو پلیمر یا یک پلیمر و یک نمک هستند دراین مقاله رفتارترمودینامیکی سیستم های حاوی پلیمر و نمک مورد بررسی تجربی و تئوری قرارگرفته است بمنظور بررسی تعادل فازی از مدل Extended UNIQUAC استفاده شده است برای این منظور از دو روش تک حلال و شبه حلال استفاده شده است. اثرات دما روی داده های تعادل سیستم مورد مطالعه نشان داد با افزایش دما ناحیه دو فازی گسترش می یابد و توانایی برای تشکیل سیستم دو فازی افزایش می یابد. نتایج محاسبات نشان میدهد مدل Extended UNIQUAC قادر است درحالت فرض شبه حلال و تک حلال بترتیب با خطای ۲/۱ درصد و ۱/۲ درصد تعادل مایع را پیش بینی نماید