سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمد شعبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
جواد مکاری رحم دل – استادیار دانشگاه صنعتی ارومیه
سعید تاروردیلو –

چکیده:

تجربه زلزله های اخیر درنقاط مختلف دنیا نشان داده است که ضعف عمده ستونهای بتن آرمه درمقاومت برشی و عدم شکل پذیری مناسب است تاکنون روشهای گوناگونی برای مقاوم سازی ستونهای بتن آرمه دربرابر زلزله پیشنهاد شده است که یکی از رایج ترین و کارامدترین آنها استفاده از جاکتهای فلزی است این تحقیق به بررسی اثرتقویت ستون بتنی کوتاه توسط جاکت فولادی روی رفتار محوری پرداخته شده است ارزیابی محصورشدگی ومتعاقبا شکل پذیری اعضای بتن مسلح از مهمترین دستاوردهای این تحقیق می باشد جهت مدلسازی المان محدود نمونه ها از نرم افزار ABAQUS6.10 شده است. قبلا بررسی آزمایشگاهی این روش انجام شده و نتایج رضایت بخی دریافت شده است و دراین تحقیق اعتبارسنجی نتایج آزمایشگاهی به روش عددی صورت می پذیرد.