سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعماد شاقاسمی – کارشناس برنامه ریزی سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز
رمضان امینی – مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز
امین حسینی مطلق – کارشناس بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

چکیده:

در این مطالعه اثرات فضولات دامی بر روی رشد و تولید مثل کرم آیزنیافئوتیدا تحت شرایط آزمایشگاهی بررسی گردید. هر یک از ظروف حاوی فضولات دامی گاو ، گاو میش ، اسب ، الاغ ، گوسفند ، بز و طیور با استفاده از پنج نوزاد کرم تلقیح شده به مدت ۱۵ هفته نرخ تولید زیست توده ، مرگ و میر ، بلوغ جنسی و تولید پیله پایش گردید. نتیجه رشد سریع کرم ها در فضولات گاو ، گوسفند و بز و عدم مشاهده مرگ و میر بود. بالاترین نرخ رشد و افزایش وزن در فضولات گوسفند حاصل شد. مقدار زیست توده ( کرم خاکی ) حاصل از هر یک از فضولات به ترتیب از گوسفند > الاغ > گاومیش > بز ~گاو ~ اسب > طیور پسماند شهری تغییر یافت . تعداد تولید شده به ازاء هر کرم در هر روز به ترتیب گوسفند > گاو ~اسب ~بز > طیور > الاغ > گاو میش بود. تعداد کرم ها در فضولات اسب به میزان ۳۹/۵ برابر و رد فضولات گاوی به میزان ۲۶ برابر افزایش یافت.