سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد صادق فرید – دانشگاه صنعت نفت- دانشکده نفت آبادان
احمد شریعتی – دانشگاه صنعت نفت- دانشکده نفت اهواز
باقر انوری پور – دانشگاه صنعت نفت- دانشکده نفت آبادان
امیر بدخشان – دانشگاه کلگری کانادا

چکیده:

رشد جمعیت و تکنولوژی موجب افزایش تولید پساب و همچنین افزایش مصرف سوخت شده است. با توجه به محدود بودن منابع آب شیرین و ذخایر انرژی، تصفیه پساب و یافتن منابع جدید انرژی ضروری است.ادغام تصفیه پساب با تولید بیودیزل دارای مزایایی برای دو صنعت تصفیه و بیوتکنولوژیاست و میکروجلبک ها نقطه ی اتصال این دو صنعتمی باشند. میکروجلبک ها با مصرف مواد معدنی و آلی موجود در پساب تولید توده زیستی می کنند و توده زیستی برای تولید بیودیزل استفاده می گردد. میکروجلبک ها نسبت به سایر گیاهان روغنی، حاوی درصد بالاتری روغن هستند و می توان با فرآیند های گوناگون روغن آن را به بیودیزل تبدیل کرد. در این مطالعه،پارامترهای تأثیرگذار بر روی رشد بهینه ی میکروجلبک ها و تصفیه پساب، انواع روش های کشت و برداشت مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شد که نور ، اغتشاش و دما و تنظیم pHاز پارامترهای اساسی و تأثیرگذار در رشد میکروجلبک ها می باشند.