سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شیلا سیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و صنایع غذایی، ورامین، ایران
مهناز هاشمی روان – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و صنایع غذایی، ورامین، ایران
فاطمه نوربخش – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی-میکروبیولوژی، ورامین، ایران

چکیده:

علاقه به آب میوه هایی که اساس نوشیدنی های عملکردی یا پروبیوتیک ها هستند و با ترکیبات پری بیوتیک غنی شده اند، توسعه یافته است. آب پرتقال به عنوان یک سوبسترای مناسب برای تلقیح عوامل عملکردی پیشنهاد شده اند. مصرف آب پرتقال موجب افزایش دریافت ویتامین C گردیده و دسترسی به آهن مواد غذایی را افزایش می دهد، در نتیجه آب پرتقال ارزش غذایی و ویژگی لازم برای غنی سازی را دارا خواهد بود. هدف اصلی از اجرای این پژوهش تولید آب پرتقال پروبیوتیک و بررسی میزان رشد دو گونه لاکتوباسیلوس اسیدفیلوس و بیفیدوباکتریوم لاکتیس در آب پرتقال پروبیوتیک می باشد . در این پژوهش دو سویه لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم لاکتیس به شکل مخلوط در آب پرتقال تلقیح و با یکدیگر مقایسه گردید. تیمار اول آب پرتقال و نسبت(۷۵%لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس + ۲۵%بیفیدوباکتریوم لاکتیس)، تیمار دوم نسبت( ۵۰%لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس + ۵۰%بیفیدوباکتریوم لاکتیس)و تیمار سوم نسبت(۲۵%لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس + ۷۵%بیفیدوباکتریوم لاکتیس) به ارلن حاوی ۵۰ میلی لیتر آب پرتقال اضافه شد. این بررسی در قالب طرح کاملا تصادفی به صورت فاکتوریل ۳ انجام شد. این طرح با ۳ بار تکرار انجام گردید. متغییر، نسبت های متفاوت باکتریهای لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم لاکتیس که به ترتیب شامل (۲۵%لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس+۷۵% بیفیدوباکتریوم لاکتیس)و (۵۰%لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس+۵۰%بیفیدوباکتریوم لاکتیس)و (۷۵%لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس+۲۵%بیفیدوباکتریوم لاکتیس). میانگین سطوح عوامل با آزمون دانکن در سطح معنی داری ۵% مقایسه گردید. نتایج نشان داد بالاترین میزان زنده مانی در آب پرتقال حاوی (۷۵%لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس + ۲۵%بیفیدوباکتریوم لاکتیس) مشاهده شد