سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

بهروز گلعین – اعضاء هیئت علمی موسسه تحقیقات مرکبات کشور
رضا فیفایی – اعضاء هیئت علمی موسسه تحقیقات مرکبات کشور
بیژن مرادی – اعضاء هیئت علمی موسسه تحقیقات مرکبات کشور
سمانه راهب – اعضاء هیئت علمی موسسه تحقیقات مرکبات کشور

چکیده:

نارنگی یاشار از ارقام اصلاح شده در مؤسسه تحقیقات مرکبات کشور محسوب می شود و از جهات مختلف مخصوصاً دیررسی دارای بازارپسندی مناسبی می باشد. با عنایت به اینکه نارنگی یاشار می تواند در مناطق شمالی کشور از استقبال خوبی برخوردار شود، پروژه ای ده ساله (۱۳۸۸-۱۳۷۸) در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با پنج تیمار پایه (نارنج، پونسیروس تریفولیاتا، سیتروملو، ترویر سیترنج و فلائینگ دراگون) در سه تکرار به اجرا در آمد. فاز اول به تولید پایه های بذری، پیوند یاشار بر روی پایه های مذکور و انتقال نهال های پیوندی به زمین اصلی پرداخته شد. در فاز دوم میوه ها طی چهار سال آخر برداشت و پس از تعیین عملکرد، صفات کیفی میوه طی دو سال آخر آزمایش و اندازه درخت در سال آخر مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که درختان یاشار روی پایه سیتروملو بیشترین مجموع عملکرد، بزرگترین میوه و بیشترین درصد آب میوه را دارند. بیشترین بازده عملکرد مربوط به سیتروملو و سیترنج و کمترین مربوط به نارنج بود . همچنین بیشترین حجم تاج درخت روی سیتروملو و کمترین روی فلائینگ دراگون بدست آمد . در نهایت مشخص شد که پایه سیتروملو مناسب ترین پایه برای یاشار در مناطق شمالی کشور با رعایت وضعیت خاک می باشد.