سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی عملیات حرارتی مواد

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدسعید عظیمی ابرقوئی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد
بهنام ادیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد
سیدصادق قاسمی – عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

چکیده:

به دلیل اثرات برجسته ای که اندازه دانه آستنیت روی ریزساختار متالورژیکی خواص مکانیکی الکتریکی و مغناطیسی دارد تعیین اندازه دانه آستنیت اولیه می تواند اهمیت بالایی داشته باشد درحال حاضر روشهای محاسبه اندازه دانه کاملا مشخص و قابل اعتمادند از طرف دیگر فرایند نمایان کردن مرزدانه های آستنیت به عواملی نظیر ترکیب شیمیایی فولاد نوع عملیات حرارتی و تعدادی از فاکتورهای نامشخص دیگر بستگی دارد لذا این مرحله به خصوص درفولادهای کم آلیاژ کربن متوسط بسیاردشوار است دراین تحقیق رفتاررشد دانه استنیت درفولاد میکروآلیاژ حاویتیتانیوم و نیوبیوم مورد مطالعه قرارگرفته است تعیین دقیق اندازه دانه آستنیت می توئاند شامل دومرحله اصلی نمایان کردن مرزدانه ها و اندازه گیری اندازه دانه ها باشد بدینمنظور ابتدا نمونه ها پس از آماده سازی دردماهای ۹۰۰ درجه تا ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد آستنیته شده و پس از کوئنچ درآب سرد درکوره ای تحت اتمسفر اکسیدی دردما و مزان معین قرار گرفته وبا پولیش و اچ شیمیایی مرزدانه ها نمایان شدند.