سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

آرش کتابفروش بدری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
منیره دیزجی –

چکیده:

بهره وری نسبت ارزش محصولات به ارزش تمامی منابع صرف شده برای تولید آن ها است ویکی از اساسی ترین مولفه های محرک اقتصاد و رسیدن به افزایش تولید محسوب میشود افزایش بهره وری منافع و دستاوردهای مختلفی مانند افزایش سود تولید کننده افزایش دستمزد و بهبود شرایط برای نیروی کاربهبود کیفیت محصول تولیدی کاهش قیمت و درآخر افزایش تولید را به همراه خواهد داشت بنابراین رشد بهره وری میتواند عاملی برای افزیاش تولید ملی تلقی شود به همین منظور این مقاله درتلاش است تا تاثیر رشد بهره وری نیروی کار را برتولید ملی درکشورهای منتخب جهان بااستفاده ازمدل داده های پانلی برای بازه زمانی ۲۰۰۹-۲۰۰۵ مورد بررسی قراردهد نتایج بدست آمده ازبراورد نشان میدهد که بهره وری نیروی کاراثرمثبت و معنی داری برروی تولید ملی دارد.