سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زینب سبزی والا – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
حمیدرضا پاکزاد – عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
محمدعلی مکی زاده – استاد یار دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
مهدی کمالی – مربی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده:

تالاب انزلی در ساحل جنوب غربی دریای خزر، واقع در استان گیلان و در جنوب بندر انزلی گسترده شده است. رسوبات ماسه ای بخش جنوبی تالاب انزلی بر اثر فرسایش مکانیکی توسط ۶ رودخانه مجاور در تالاب انزلیتجمع یافته اند. در این محدوده تعداد ۹ نمونه با استفاده از دستگاه نمونه بردار برداشت شده. این نمونه ها از نظردانه بندی (الک خشک و مرطوب)، کلسی متری و کانی شناسی مورد بررسی قرار گرفته اند. همراه با آنالیز دانهبندی پارامتر های رسوبی مانند: میانگین، جورشدگی، کج شدگی و کشیدگی، گردشدگی نیز محاسبه گردید.نتایج حاصل از دانه بندی نشان می دهد که رسوبات سطحی موجود در منطقه اکثراً ماسه دانه متوسط تا ریز می باشند. میزان کربنات کلسیم بین ۱۰% -۰/۱ متغیر است. با مطالعه مقاطع نازک، این ناحیه از خرده سنگ های آذرین درونی (گرانیت، دیوریت و گابرو)، آذرین بیرونی (توف، آندزیت و بازالت)، دگرگون (کوارتز مسکویت شیست،بیوتیت شیست، کلریت شیست و ترمولیت شیست) و رسوبی (ماسه سنگ آرکوزی، ماسه سنگ لاتریتی و چرت)تشکیل شده است. فلدسپات آلکان (آلبیت)، پلاژیوکلاز، کوارتز، پیروکسن و الیوین از کانی های اصلی، زیرکن،آپاتیت و تورمالین از کانی های سنگین و کلسیت، کلریت و سریسیت از کانی های ثانویه این ماسه محسوب می شوند. در این میان خرده سنگ های آذرین بیرونی سهم بیشتری ۶۵%-۱۵ نسبت به خرده سنگ های آذرین درونی ۴۰%-۵۰ دگرگون ۱۲%-۱۰ رسوبی ۲۶%-۵ ) را به خود اختصاص داده اند. این چنین خصوصیاتی از تشکیل دهنده های ماسه نشان دهند نزدیک بودن منشأ است و ماسه ها مسافت طولانی را طی نکرده اند.