سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد درویشی خاتونی – کارشناس ارشد رسوب شناسی
علی محمدی – دانشجوی دکتریزمین شناسی
راضیه لک – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مجید معینی – کارشناس ارشد رسوب شناسی

چکیده:

دریاچه ارومیه بعنوان یکی ازبزرگترین دریاچه های فوق ا شباع ازنمک جهان واقع درشمال غرب ایران امروزه درخطر خشک شدگی قرارگرفته است بحران اخیر زیست محیطی و خشک شدن دریاچه ارومیه هم اکنون یکی از بزرگترین مخاطرات زمین شناختی کشور محسوب می گردد دراین پژوهش به بررسی های مغزه های رسوبی دست نخورده از رسوبات بستر دریاچه دربخش غربی که به روش مغزه گیری Auger تهیه گردیده است پرداخته می شود تهیه ۲۳مغزه با بیشینه ژرفای ۹٫۵متر و مجموعا بیش از۱۴۰متر ازرسوبات زیربستر دریاچه مورد بررسی قرارگرفت رخساره های رسوبی براساس رنگ اندازه دانه ویژگیهای کانی شناسی ساخت رسوبی و نوع کانیهای تبخیری تفکیک گردید با توجه به تغییر رخساره های رسوبی ازسطح به عمق جغرافیا اقلیم و تغییرات تراز آب دریاچه از سطح به عمق بازسازی گردید.