سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بنفشه ذهبی زاده – دانشجوی کارشناس ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واح
فریبرز قریب – استادیار، دکتری سنگ شناسی و رسوب شناسی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات م
مریم ناز بهرام منش تهرانی – استادیار، دکتری چینه شناسی و فسیل شناسی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات

چکیده:

روستای هویر از توابع بخش مرکزی شهرستان دماوند با مختصات جغرافیایی ۱۹ ۵۲۰ طول خاوری و ۳۵ ۴۲۰ شمالی در خاور شهرستان دماوند واقع گردیده است. به دلیل وجود ابهامات در لایه های کربونیفر حاشیه روستای هویر و رسوبات پر فسیل این ناحیه و طبقات تفکیک نشده دونین – کربونیفر آن لزوم تفکیک لایه ها با استفاده از بازوپایان شاخص دونین- کربونیفر با توجه به برونزد خوب رسوبات پالئوزوئیک زیرین ضروری است بنابراین برش جنوب و جنوب باختر روستای هویر با ستبرای ظاهری ٩۵ متر ( ۴٨ متر واقعی) با هدف بررسی زیست چینه نگاری سازند مبارک بر اساس بازوپایان این برش و هم چنین رسوبات دونین – کربونیفر آن انتخاب شده است. همچنین به منظور شناخت محیط رسوبی برش مورد بررسی از میان ۴٠ نمونه سنگی برداشت شده ١٨ برش نازک تهیه و مورد بررسی آزمایشگاهی قرار گرفته است و در نتیجه یک رخساره محیط دریایی بسته (لاگون) از این برش معرفی و شناسایی شد.