سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امید مهاجر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
کیوان رئیسی – استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد ساعتچی – استاد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد علی گلعذار – استاد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق از حمام Watts در دمای ۴۵ درجه سانتیگراد و pH=3/8 برای بررسی مکانیزم رسوب الکتریکی روی فولاد ساده کربنی در پوششهای «نیکل نانو کریستالی« استفاده شد. پوشش ها تحت آزمایش XRD قرار گرفته و اندازه دانه ها با استفاده از فرمول شرر محاسبه شد. با استفاده از نتایج XRD همچنین بافت نمونه ها مشخص شد مکانیزم رسوب الکتریکی پوشش «نیکل نانو کریستالی» در سطوح الکترو پولیش به روش EIS در پتانسیلهای -۰/۷۵۰V – ۰/۹۰۰V که به ترتیب مربوط به دانسیته جریانهای( ۱٫۹۴mA/Cm(2),30mA/Cm(2 می باشند، بررسی شد. نتایج نشان می دهد که در پتانسیل -۰/۷۵۰V دو ثابت زمانی وجود دارد ثابت زمانی اول به صورت یک نیم دایره خازنی در فرکانس های بالا مربوط به انتقال بار می باشد در حالیکه ثابت زمانی دوم به صورت یک نیم دایره القایی در فرکانس های پایین، احتمالاً مربوط به جذب ترکیبات واسطه نظیر( +)NiOH می باشد. کاهش مقدار پتانسیل به -۰/۹۰۰V منجر به کاهش مقاومت انتقال بار و حذف حلقه القایی شده و به جای آن پراکندیگی ناشی از فرآیند استراحت (Relaxation) در فرکانسهای کم رخ می دهد این نتایج، یافت نمونه را تأیید می کند.