سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هاجر مکرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریف
ابوالقاسم دولتی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریف ،PH.D

چکیده:

در این مقاله الکترود نانوذرات پلاتین PtNP با توزیع یکنواخت و ابعاد ۸۰-۱۵۰ nm بر روی نانوتیوب های کربنی CNT تولیدگردید. رسوب دهی در حمام کلریدی به روش الکتروشیمیایی پتانسیواستات انجام گرفت. محدوده بهینه پتانسیل برای به دست آوردن اندازه و توزیع مناسب نانوذرات پلاتین، بررسی و تعیین شدند. ساختار پوششها نیز توسط تکنیکهای مختلف FESEM و XRD کاراکتریزه گردید. اندازه هر نانوبلور پلاتین در حدود ۲۰nm اندازه گیری شد. عملکرد الکترود تولیدی با ولتاژ بهینه ۰٫۴V- به عنوان الکترود کاتالیزور جهت اکسیداسیون متانول با روش های ولتامتری مورد بررسی قرار گرفت.